Duurzame Raaf – Cas Mak

 

cas_mask‘’Je moet verantwoord met de aarde omgaan, en zonne-energie is een prachtig middel om op een andere manier aan energie te komen.’’

Het tweede gesprek in de serie Duurzame Raven is met Cas Mak, ook een deelnemer aan het Buurtstroomproject Hoograven de Arm. Cas is al een paar jaar bezig met zonnepanelen, maar steeds weer bleek zijn eigen dak niet geschikt. Hij vindt het collectieve zonnepanelenproject van Energie-U dan ook een geweldig idee. ‘’Als je eigen dak niet geschikt is voor panelen, dan koop je ze gewoon als ze op een ander dak staan.’’

De kleinschaligheid van het project sprak Cas erg aan, namelijk dat het project gewoon hier in de buurt is. Hij kan zo even langs ‘zijn panelen’ lopen. Natuurlijk is er een grotere organisatie, Energie-U, bij betrokken, maar het komt toch uit de buurt voort. Hij is dan ook wel een beetje trots op het project en op de buurt. Sinds hij participeert in het project voelt hij zich ook meer verbonden met de buurt, alsof hij deel uit maakt van een beweging die zich inzet voor groene energie. Dat de investering ook nog een rendement van 4,5 procent oplevert, is  voor hem dan ook eigenlijk  bijzaak.

Ook buiten het gebied van energie om is hij zich bewust van het feit dat we goed om moeten gaan met de aarde. Zo gaat hij als het even kan altijd met de fiets naar de stad in plaats van met de auto. Ook heeft hij zijn lampen vervangen door ledlampen, radiatorfolie geplakt achter de verwarming, staat zijn televisie niet op stand-by en zijn al zijn kranen waterbesparend. Ook bij het aanschaffen van nieuwe apparatuur in de keuken of een nieuwe cv-ketel, let Cas er op dat het zuinige apparatuur is met een goed energielabel. Dat je verantwoord met de aarde omgaat is voor Cas belangrijk, maar ook vanzelfsprekend.

 

Duurzame Raaf   – Niels Spinhoven

 Het eerste gesprek in de serie Duurzame Raven is met Niels Spinhoven, deelnemer aan het buurtstroomproject Hoograven-de ARM. Wij waren benieuwd waarom Niels, die nu al 8 jaar in Hoograven woont, samen met zijn vriendin en hun kinderen, hieraan deelneemt.

test

“Eigenlijk zat ik op zo’n kans te wachten, want helaas was mijn eigen dak ongeschikt voor het plaatsen van panelen; te klein en niet goed gesitueerd. Toen mijn vriendin een folder meenam van het buurtstroomproject was ik dan ook direct enthousiast.”

Niels heeft zich er de afgelopen verkiezingen over verwonderd dat het klimaatprobleem als onderwerp nauwelijks een rol heeft gespeeld, juist omdat het zo’n groot onderwerp is dat het leven van veel mensen zal beïnvloeden. Maar tegelijkertijd ontstond bij hem ook het besef dat hij er zelf nog niet veel aan had gedaan om zijn eigen CO2 voetafdruk kleiner te maken. Door te participeren in een lokaal groen energieproject kun je zelf je steentje bijdragen aan de energietransitie die op dit moment zo belangrijk is voor Nederland. Tevens speelde de financiële kant van het verhaal een rol bij de afweging. Al was dit ook direct het grootste twijfelpunt, want het is toch een langjarige investering. Het feit dat de spaarrente op dit moment de 0 procent nadert is en het rendement op het Buurtstroomproject meer dan 4 procent is, maakte de keuze wat makkelijker. Er zijn dus meerdere redenen waarom Niels is gaan investeren, zoals hij het zelf mooi verwoord:

‘’Een rare cocktail van idealisme en financieel belang’’.

Ook buiten het buurtstroomproject is Niels actief en hij omschrijft zichzelf als een duurzaam persoon, hoewel hij begrijpt dat dat een relatief begrip is. Hij noemt dingen als afval scheiden, lichten uit als je de kamer verlaat, de verwarming laag zetten als je weg gaat, zuinig doen met je spullen, zo veel mogelijk recyclen, proberen minder vlees te eten en geen lange vliegvakanties. Ook heeft hij een tijdje een auto gedeeld met de overbuurman: goed voor het milieu, maar ook financieel aantrekkelijk. Duurzaamheid speelt volgens Niels in de wijk, en hij vind het leuk dat iedereen daar zijn eigen invulling aan geeft. Daarbij maakt hij zelf altijd de afweging tussen duurzaamheid en kostenefficiëntie, en gelukkig gaan die twee steeds vaker samen.

Wonen zonder aardgas?! Iedereen een mini-windmolen in de tuin!

Heb je altijd al vanalles willen weten over mini-windmolens? Maandagavond 8 mei is er in Paviljoen pOp Westplein een informatieavond over mini-windmolens.

Zonnepanelen zijn we in Nederland al een beetje gewend aan. Inmiddels is 4% van alle daken van woonhuizen in Utrecht bedekt met zonnepanelen. Maar we hebben meer duurzame energie nodig in de toekomst. Grote windmolens vinden we in Houten en Nieuwegein en zorgen soms voor negatieve energie. Wekelijks horen we in het nieuws over aardgasloos wonen. Maar hoe zit dat nou met het opwekken van duurzame energie met een mini-windmolen? Ze hebben prachtige namen die mini-windmolens zoals: de Archimedes, energyball, een turby of een windwokkel. Onmiddelijk komen er belangrijke vragen op zoals: heb je een vergunning nodig? Wat is het rendement van een mini-windmolen?

Maandagavond 8 mei gaat Pine Berg van de website houhetwarm.nl antwoord geven op deze vragen. We hebben een EnergieAmbassadeur uit de regio Utrecht gevonden die vertelt over zijn windmolentje. Voor alle mensen die de investering te hoog vinden of het rendement te laag komt de Windvogel vertellen over hoe je kunt participeren in een hele grote windmolen.

Maandag 8 mei 19:30 Paviljoen pOp informatieavond over mini-windmolens en participeren in een grote windmolen. Toegang gratis, meer informatie vind je op:
www.energieambassadeursutrecht.nl

Er is beperkt plaats. Opgeven bij: infoavond@energie-u.nl

Informatieavond hybride warmtepompen: 24 april

Op maandagavond 24 april organiseren Energie-U en de gemeente Utrecht een informatieavond over hybride warmtepompen in Paviljoen pOp Westplein 1001.

Met een warmtepomp kun je op een milieuvriendelijke manier je huis verwarmen en warm water uit de kraan krijgen. Vergeleken met je cv-ketel op gas, daalt je CO2-uitstoot voor verwarming met zo’n 50 procent! Bovendien kun je subsidie krijgen bij aankoop van een hybride warmtepomp en gaat je energierekening behoorlijk omlaag. Een hybride warmtepomp werkt samen met je cv-ketel op gas. Die laatste springt bij als het nodig is dus je zit nooit zonder warm water. Je kunt de warmtepomp aansluiten op een bestaande, een nieuwe cv-ketel en ook op stadsverwarming. Er zijn ook systemen met een warmtepomp en cv-ketel inéén.

Een hybride warmtepomp kun je goed combineren met je bestaande radiatoren. Het meest efficiënt is de combinatie met lagetemperatuur-verwarming, bijvoorbeeld vloerverwarming of speciale lagetemperatuur-radiatoren: die hebben een groter oppervlak waardoor ze de warmte beter afgeven.
Er zijn verschillende soorten hybride warmtepompen: sommige halen warmte uit de buitenlucht, andere uit de lucht die jouw ventilatiesysteem afvoert (een ‘ventilatiewarmtepomp’). Weer andere halen warmte uit de bodem, of uit een combinatie van ventilatielucht én buitenlucht.

Op de informatieavond horen we de gebruikerservaringen van EnergieAmbassadeur Anton Kiewiet die sinds kort een hybride warmtepomp in huis heeft en komt expert Rob Verbrugge van Inventum aan het woord. Je hoort hoe de warmtepompen werken, de voor- en nadelen en de verschillen. Aanvullend vertelt Jurgen Tielbeke van JMA over de mogelijkheden voor bewoners die de Gemeente Utrecht heeft op het gebied van Energieadvies op maat en subsidies.
Kom op maandagavond 24 april naar de informatieavond over hybride warmtepompen, georganiseerd door Energie-U en de gemeente Utrecht. De avond vindt plaats in Paviljoen pOp, Westplein 1001, start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Meer informatie kun je vinden op www.energieambassadeursutrecht.nl. Er is maar beperkt plaats dus geef je snel op bij infoavond@energie-u.nl.

3 partijen samen voor Buurtstroom in Hoograven

Meld je aan voor Buurtstroom Hoograven

 Buurtstroom nu ook in Hoograven!

Goed nieuws voor iedereen die op zijn eigen dak geen zonnepanelen kan of wil plaatsen.

Nog dit jaar gaat in de wijk Hoograven het project Buurtstroom Hoograven van start waarbij op het dak van kringloopcentrum De A.R.M. (Verlengde Hoogravenseweg 69) ruim 300 zonnepanelen worden geplaatst. Dat is het plan van burgerinitiatiefgroep Hoograven Duurzaam!, De A.R.M. en Energie-U. Op 1 juli ondertekenden deze partijen daartoe een intentieverklaring. Het wordt een coöperatie waarin alle wijkbewoners kunnen deelnemen.

Met Buurtstroom investeren bewoners en bedrijven gezamenlijk in zonnepanelen en profiteren van de opgewekte stroom via een belastingkorting op de eigen energierekening. Dat wordt mogelijk gemaakt met de Regeling Verlaagd Tarief. Deze rijksregeling is eind vorig jaar aanzienlijk aangepast, waardoor hij interessant is geworden voor m.n. bewoners (ook huurders) waarvan het eigen dak niet geschikt is voor het plaatsen van panelen.

Buurtstroom blijkt op andere plaatsen erg in trek en initiatieven worden snel overtekend. Daarom openen we nu al een vrijblijvende belangstellingsregistratie (vul daarvoor uw gegevens hieronder in, deelname op volgorde van binnenkomst) zodat u als eerste lid kunt worden zodra de oprichting van de coöperatie een feit is. We zijn van plan om direct na de zomervakantie met een brochure te komen met concrete informatie over opbrengsten, rendement, hoogte van de aandelen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Hoograven Duurzaam dient zienswijze Ring Utrecht A27/A12 in

(Posted on June 19, 2016 at 9:45 AM)
3048222-slide-s-2-these-beautiful-translucent-barriers

 

 

 

 

 

 

 

Zienswijze Ring Utrecht A27/A12

Dit is de zienswijze van de Initiatiefgroep HoogravenDuurzaam! op het Ontwerp-Tracébesluit over de ombouw van de Ring Utrecht A27/A12. Allereerst pleiten wij er net als de Kerngroep Ring Utrecht en de Bewonersgroep Hoograven voor om de capaciteitsvergroting van de Ring niet door te laten gaan. Dergelijke projecten zijn niet alleen achterhaald maar staan ook haaks op de intentie van het door ons land mede ondertekende klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen.

In een recente brief aan de Tweede Kamer maakte minister Schultz van Infrastructuur en Milieu haar ambitie kenbaar om duurzame innovaties in de infrastructuur door te voeren. Zo wil zij dat de rijks infrastructuur in 2030 volledig energieneutraal is.

Deze ambitie ziet onze initiatiefgroep HD! echter niet terug in het OTB voor de Ring Utrecht en dat zou, mocht het project onverhoopt toch doorgaan, een gemiste kans zijn. Maar aangezien de A12 een saneringslokatie is voor het terugdringen van de schrijnend hoge geluidsniveaus op de gevels van de woningen in onze wijk zullen de hoge geluidschermen er ook dan op korte termijn komen.

De vele kilometers lange geluidschermen langs de Ring met hoogten tot 12 meter kunnen optimaal benut worden voor de opwekking van zonne-energie. Dat blijkt uit voorbeelden in ons land zoals het volledig geïntegreerde energieopwekkende geluidscherm SONOB, dat bouwbedrijf Heijmans recent heeft ontwikkeld met onder andere de Technische Universiteit Eindhoven (zie: onderstaande artistimpression). Rijkswaterstaat maakt in de brochure ‘Geluid langs wegen’ (oktober 2014) ook melding van deze toepassing in zijn project Solar Highways, waarvoor de Europese Commissie een subsidie heeft verstrekt.

Op deze wijze zouden de geluidschermen langs de A12 ter hoogte van Hoograven en Lunetten maar ook langs de A27 niet alleen elektriciteit kunnen genereren voor de weggebonden voorzieningen maar ook voor duizenden woningen in de wijken langs de Ring. De productie en distributie van de opgewekte stroom zou kunnen plaatsvinden middels een op te richten coöperatie waarbij naast Rijkswaterstaat ook onze Initiatiefgroep Hoograven Duurzaam!, ondersteund door Energie-U (vrijwilligersorganisatie voor Utrecht als geheel), wil participeren. Misschien kan daarbij gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling SDE+ 2016 of de zogenaamde postcoderoosregeling.

Genoemde geluidschermen hebben een positief effect op de vermindering van de NO2-concentratie. Maar er is meer mogelijk aan voorzieningen waarmee fijnstof, geproduceerd door de auto’s op de A27/A12, kan worden afgevangen. Daarom is de initiatiefgroep Hoograven Duurzaam! van mening dat voor onze wijk die grenst aan de grootste verkeersdraaischijf van ons land een maximale inspanning nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren. De ervaringen opgedaan met de Smog Free Tower in Rotterdam van Daan Roosegaarde laten zien dat afvangen van ozon en fijnstof mogelijk is. We stellen voor te onderzoeken welke voorzieningen hier ingezet kunnen worden en deze vervolgens ook toe te passen.

Tenslotte verzoeken wij Rijkswaterstaat het energieopwekkende geluidscherm op te nemen als een vast element in het definitieve Tracébesluit en nodigen de dienst uit om met ons een coöperatie Buurtstroom Hoograven op te richten.