Isolatie Subsidie

Momenteel nog steeds mogelijk 20% subsidie te krijgen op je isolatie.

Meer details

Advertenties

3 partijen samen voor Buurtstroom in Hoograven

Meld je aan voor Buurtstroom Hoograven

 Buurtstroom nu ook in Hoograven!

Goed nieuws voor iedereen die op zijn eigen dak geen zonnepanelen kan of wil plaatsen.

Nog dit jaar gaat in de wijk Hoograven het project Buurtstroom Hoograven van start waarbij op het dak van kringloopcentrum De A.R.M. (Verlengde Hoogravenseweg 69) ruim 300 zonnepanelen worden geplaatst. Dat is het plan van burgerinitiatiefgroep Hoograven Duurzaam!, De A.R.M. en Energie-U. Op 1 juli ondertekenden deze partijen daartoe een intentieverklaring. Het wordt een coöperatie waarin alle wijkbewoners kunnen deelnemen.

Met Buurtstroom investeren bewoners en bedrijven gezamenlijk in zonnepanelen en profiteren van de opgewekte stroom via een belastingkorting op de eigen energierekening. Dat wordt mogelijk gemaakt met de Regeling Verlaagd Tarief. Deze rijksregeling is eind vorig jaar aanzienlijk aangepast, waardoor hij interessant is geworden voor m.n. bewoners (ook huurders) waarvan het eigen dak niet geschikt is voor het plaatsen van panelen.

Buurtstroom blijkt op andere plaatsen erg in trek en initiatieven worden snel overtekend. Daarom openen we nu al een vrijblijvende belangstellingsregistratie (vul daarvoor uw gegevens hieronder in, deelname op volgorde van binnenkomst) zodat u als eerste lid kunt worden zodra de oprichting van de coöperatie een feit is. We zijn van plan om direct na de zomervakantie met een brochure te komen met concrete informatie over opbrengsten, rendement, hoogte van de aandelen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Hoograven Duurzaam dient zienswijze Ring Utrecht A27/A12 in

(Posted on June 19, 2016 at 9:45 AM)
3048222-slide-s-2-these-beautiful-translucent-barriers

 

 

 

 

 

 

 

Zienswijze Ring Utrecht A27/A12

Dit is de zienswijze van de Initiatiefgroep HoogravenDuurzaam! op het Ontwerp-Tracébesluit over de ombouw van de Ring Utrecht A27/A12. Allereerst pleiten wij er net als de Kerngroep Ring Utrecht en de Bewonersgroep Hoograven voor om de capaciteitsvergroting van de Ring niet door te laten gaan. Dergelijke projecten zijn niet alleen achterhaald maar staan ook haaks op de intentie van het door ons land mede ondertekende klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen.

In een recente brief aan de Tweede Kamer maakte minister Schultz van Infrastructuur en Milieu haar ambitie kenbaar om duurzame innovaties in de infrastructuur door te voeren. Zo wil zij dat de rijks infrastructuur in 2030 volledig energieneutraal is.

Deze ambitie ziet onze initiatiefgroep HD! echter niet terug in het OTB voor de Ring Utrecht en dat zou, mocht het project onverhoopt toch doorgaan, een gemiste kans zijn. Maar aangezien de A12 een saneringslokatie is voor het terugdringen van de schrijnend hoge geluidsniveaus op de gevels van de woningen in onze wijk zullen de hoge geluidschermen er ook dan op korte termijn komen.

De vele kilometers lange geluidschermen langs de Ring met hoogten tot 12 meter kunnen optimaal benut worden voor de opwekking van zonne-energie. Dat blijkt uit voorbeelden in ons land zoals het volledig geïntegreerde energieopwekkende geluidscherm SONOB, dat bouwbedrijf Heijmans recent heeft ontwikkeld met onder andere de Technische Universiteit Eindhoven (zie: onderstaande artistimpression). Rijkswaterstaat maakt in de brochure ‘Geluid langs wegen’ (oktober 2014) ook melding van deze toepassing in zijn project Solar Highways, waarvoor de Europese Commissie een subsidie heeft verstrekt.

Op deze wijze zouden de geluidschermen langs de A12 ter hoogte van Hoograven en Lunetten maar ook langs de A27 niet alleen elektriciteit kunnen genereren voor de weggebonden voorzieningen maar ook voor duizenden woningen in de wijken langs de Ring. De productie en distributie van de opgewekte stroom zou kunnen plaatsvinden middels een op te richten coöperatie waarbij naast Rijkswaterstaat ook onze Initiatiefgroep Hoograven Duurzaam!, ondersteund door Energie-U (vrijwilligersorganisatie voor Utrecht als geheel), wil participeren. Misschien kan daarbij gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling SDE+ 2016 of de zogenaamde postcoderoosregeling.

Genoemde geluidschermen hebben een positief effect op de vermindering van de NO2-concentratie. Maar er is meer mogelijk aan voorzieningen waarmee fijnstof, geproduceerd door de auto’s op de A27/A12, kan worden afgevangen. Daarom is de initiatiefgroep Hoograven Duurzaam! van mening dat voor onze wijk die grenst aan de grootste verkeersdraaischijf van ons land een maximale inspanning nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren. De ervaringen opgedaan met de Smog Free Tower in Rotterdam van Daan Roosegaarde laten zien dat afvangen van ozon en fijnstof mogelijk is. We stellen voor te onderzoeken welke voorzieningen hier ingezet kunnen worden en deze vervolgens ook toe te passen.

Tenslotte verzoeken wij Rijkswaterstaat het energieopwekkende geluidscherm op te nemen als een vast element in het definitieve Tracébesluit en nodigen de dienst uit om met ons een coöperatie Buurtstroom Hoograven op te richten.

“Slim , comfortabel en gezond wonen” Inloopavond

(Posted on October 2, 2015 at 5:00 AM)

1 Okt in de Musketon

Programma, doorlopend van 17.00 uur tot 21.00 uur:

– Energiek en bruisend doe-programma voor alle leeftijden. Met o.a. workshops, soep en verrassende ‘weetjes’ die direct energie opleveren. De Utrechtse wijk Zuid is actief en inspirerend als het gaat om energie. Maak kennis met prijswinnende projecten als Solyluna. En met mensen met grote wijkkracht, zoals leden van de Wijkraad Zuid, Hooggraven Duurzaam en het Bewoners Overleg Lunetten (BOL).

– 17.00 uur: Soep gemaakt door de kinderen van Basisschool De Spits. Op = op.

– 17.30 uur: Workshop ‘duurzaamheid en geluk’, door Michiel Hobbelt.

– 18.00 uur: Alles over zonnepanelen en hoe delen meer oplevert: Solyluna & schoolleider Peter Kooy.

– 18.30 uur: ‘De energiebarometer van Utrecht Zuid’ door de aldaar woonachtige wethouder Paulus Jansen.

– 19.00 uur: Slim en comfortabel wonen met verbeterde luchtkwaliteit maar zonder energierekening: Theo Land van de stichting [H]eerlijk Wonen.

– 20.00 uur: Je CV kan stukken beter, stop met teveel betalen: Frans van de Berg en Theo Land.

Doorlopend:

– Gratis advies- en informatie over de Zoncampagne;

– Gratis energieadvies aan huis en energiebox ter waarde van € 50,- voor huurders.

– Gratis advies- en informatie over het project ‘Veilig & Gezond Wonen’;

– De bus RondomDom is er, een bus vol informatie over duurzame materialen.

Informatieavond Buurtmobiliteit: DELEN van auto’s, (bak)fietsen en scooters etc.

(Posted on October 2, 2015 at 5:00 AM)

UITNODIGING

Informatieavond Buurtmobiliteit: DELEN van auto’s, (bak)fietsen en scooters etc.

Maandag 29 juni om 20:00 uur / Blauwe Aventurijn , Ridderlaan 4

Aanmelden of meer weten: mobielhoograven@gmail.com

Tijdens de informatieavond bespreken we de mogelijkheden om onderling te gaan delen en kun je speeddaten met andere geïnteresseerde wijkbewoners. Ook vertellen we welke ervaringen andere buurten in Utrecht en Amersfoort al hebben opgedaan.

Heb je interesse in het delen van vervoersmiddelen? Wil je af en toe wel een auto of bijvoorbeeld bakfiets gebruiken? Of staat je vervoermiddel regelmatig ongebruikt voor de deur? Doe dan mee met dit bewonersinitiatief van Hoograven Duurzaam(i.s.m. NMU.nl)!
Vanaf nu kun je voordelig deelnemen aan Mobiel Hoograven via het platform MyWheels. Via MyWheels zijn de verzekeringen goed geregeld en maak je duidelijke afspraken over de (ver)huur.

Normaal gesproken betaal je als huurder € 250 borg bij MyWheels, maar in de community delen we de borg met elkaar en betaalt ieder maar € 25. Naast auto’s is er ook een gloednieuwe elektrische bakfiets beschikbaar in de community, voor fietsritjes met kleine kinderen of het vervoeren van spullen.

Je kunt ook nu alvast een kijkje nemen op onze communitypagina: https://mywheels.nl/auto-huren/Utrecht-Hoograven of facebookgroep:https://www.facebook.com/groups/mobielhoograven

Mobiel Hoograven gaat live auto’s en andere vervoersmiddelen delen in je eigen buurt!

(Posted on October 2, 2015 at 4:55 AM)

Mobiel Hoograven gaat ‘live’: auto’s en andere vervoersmiddelen delen in je eigen buurt!

Op zondagmiddag 17 mei om 14.30 uur wordt de community Mobiel Hoograven officieel gelanceerd tijdens het Lentefeest op Nieuw Rotsoord, met een bijdrage van de wijkwethouder Lot van Hooijdonk en de onthulling van de gloednieuwe elektrische bakfiets. Jij komt toch ook?!

Wil je af en toe wel een auto gebruiken, maar niet vaak genoeg om er zelf eentje aan te schaffen? Of staat je auto regelmatig ongebruikt voor de deur? Doe dan mee met Mobiel Hoograven, een bewonersinitiatief voor het delen van vervoersmiddelen.

Eigenlijk is het idee heel simpel. We hebben samen een groot aantal vervoermiddelen dat we met elkaar kunnen delen. Delen is vaak veel slimmer, makkelijker en goedkoper. Daarmee kunnen we kosten besparen, maar ook gezamenlijk werken aan een leefbare buurt met meer ruimte voor groen en spelen.

Vanaf nu kun je voordelig deelnemen aan de community Mobiel Hoograven via het platform MyWheels. Via MyWheels zijn de verzekeringen goed geregeld en maak je duidelijke afspraken over de (ver)huur. In de community delen we de borg en is de individuele borg daarom een stuk lager dan normaal. Daarnaast is er een gloednieuwe elektrische bakfiets beschikbaar.

Kom op 17 mei naar het Lentefeest voor de lancering van Mobiel Hoograven en maak kennis met het initiatief en andere geïnteresseerden!

Mobiel Hoograven is een initiatief van Hoograven Duurzaam in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Lees alle informatie op http://www.mywheels.nl/auto-huren/hoograven, kijk op de Facebookpagina van Mobiel Hoograven of neem contact met ons op via mobielhoograven@gmail.com. Doe jij ook met ons mee?!

Wijkwebsite Hoogravenportal succesvol in 2014!

(Posted on October 2, 2015 at 4:55 AM)

In april 2014 is door het bewonersinitiatief Hoograven Duurzaam i.s.m. zo’n 15 organisaties www.hoogravenportal.nl ontstaan met alle websites in de wijken Hoograven, Tolsteeg enBokkenbuurt. Met deze portal is door (nieuwe) buurtbewoners snel te achterhalen welke organisaties en activiteiten er zijn, waar je ze kan vinden en wanneer er wat te doen is. Hiermee zijn en worden organisaties en bewoners dichterbij bij elkaar gebracht. Op de Portal die goed bezocht wordt kan inmiddels naar ca. 70 organisaties en bedrijven in de wijk worden doorgelinkt. Uiteraard is het duurzaam bestaan van deze site afhankelijk van het continue onder de aandacht brengen door de verschillende stakeholders aan de buurtbewoners. Dus voeg als organisatie deze website toe als link aan uw site en meld uw website aan via info@hoogravenportal.nl.