Hoograven Duurzaam dient zienswijze Ring Utrecht A27/A12 in

(Posted on June 19, 2016 at 9:45 AM)
3048222-slide-s-2-these-beautiful-translucent-barriers

 

 

 

 

 

 

 

Zienswijze Ring Utrecht A27/A12

Dit is de zienswijze van de Initiatiefgroep HoogravenDuurzaam! op het Ontwerp-Tracébesluit over de ombouw van de Ring Utrecht A27/A12. Allereerst pleiten wij er net als de Kerngroep Ring Utrecht en de Bewonersgroep Hoograven voor om de capaciteitsvergroting van de Ring niet door te laten gaan. Dergelijke projecten zijn niet alleen achterhaald maar staan ook haaks op de intentie van het door ons land mede ondertekende klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen.

In een recente brief aan de Tweede Kamer maakte minister Schultz van Infrastructuur en Milieu haar ambitie kenbaar om duurzame innovaties in de infrastructuur door te voeren. Zo wil zij dat de rijks infrastructuur in 2030 volledig energieneutraal is.

Deze ambitie ziet onze initiatiefgroep HD! echter niet terug in het OTB voor de Ring Utrecht en dat zou, mocht het project onverhoopt toch doorgaan, een gemiste kans zijn. Maar aangezien de A12 een saneringslokatie is voor het terugdringen van de schrijnend hoge geluidsniveaus op de gevels van de woningen in onze wijk zullen de hoge geluidschermen er ook dan op korte termijn komen.

De vele kilometers lange geluidschermen langs de Ring met hoogten tot 12 meter kunnen optimaal benut worden voor de opwekking van zonne-energie. Dat blijkt uit voorbeelden in ons land zoals het volledig geïntegreerde energieopwekkende geluidscherm SONOB, dat bouwbedrijf Heijmans recent heeft ontwikkeld met onder andere de Technische Universiteit Eindhoven (zie: onderstaande artistimpression). Rijkswaterstaat maakt in de brochure ‘Geluid langs wegen’ (oktober 2014) ook melding van deze toepassing in zijn project Solar Highways, waarvoor de Europese Commissie een subsidie heeft verstrekt.

Op deze wijze zouden de geluidschermen langs de A12 ter hoogte van Hoograven en Lunetten maar ook langs de A27 niet alleen elektriciteit kunnen genereren voor de weggebonden voorzieningen maar ook voor duizenden woningen in de wijken langs de Ring. De productie en distributie van de opgewekte stroom zou kunnen plaatsvinden middels een op te richten coöperatie waarbij naast Rijkswaterstaat ook onze Initiatiefgroep Hoograven Duurzaam!, ondersteund door Energie-U (vrijwilligersorganisatie voor Utrecht als geheel), wil participeren. Misschien kan daarbij gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling SDE+ 2016 of de zogenaamde postcoderoosregeling.

Genoemde geluidschermen hebben een positief effect op de vermindering van de NO2-concentratie. Maar er is meer mogelijk aan voorzieningen waarmee fijnstof, geproduceerd door de auto’s op de A27/A12, kan worden afgevangen. Daarom is de initiatiefgroep Hoograven Duurzaam! van mening dat voor onze wijk die grenst aan de grootste verkeersdraaischijf van ons land een maximale inspanning nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren. De ervaringen opgedaan met de Smog Free Tower in Rotterdam van Daan Roosegaarde laten zien dat afvangen van ozon en fijnstof mogelijk is. We stellen voor te onderzoeken welke voorzieningen hier ingezet kunnen worden en deze vervolgens ook toe te passen.

Tenslotte verzoeken wij Rijkswaterstaat het energieopwekkende geluidscherm op te nemen als een vast element in het definitieve Tracébesluit en nodigen de dienst uit om met ons een coöperatie Buurtstroom Hoograven op te richten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s